Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

 
Skladem u dodavatele

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.
Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Poskytovatel služeb: Melanie Lötscherová
Se sídlem Plovární 478/1
Plzeň, 301 00
IČO: 74384228
e-mail: info@pridejdokosiku.cz
telefon: 728377977
www: https://pridejdokosiku.cz

(dále jen „poskytovatel“)

 • Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti a to prostřednictvím webového rozhraní na webové stránce, která je přístupná na internetové adrese https://pridejdokosiku.cz (dále jen „ webová stránka“).
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.
Informace o zboží a jeho cenách

 • Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží na webové stránce prodávajícího. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webové stránce poskytovatele. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 • Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce poskytovatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 • Na webové stránce jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 • Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se poskytovatel s kupujícím jinak.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 • Kupující má možnost provést objednávku těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci na webové stránce poskytovatele; vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 • Při zadání objednávky si kupující:

 • vybere zboží a počet kusů, které vloží do elektronického nákupního košíku;
  vybere způsob platby za zboží a způsob doručení.

 • Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

 • Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 • Neprodleně po obdržení objednávky zašle poskytovatel kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky poskytovatele. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky poskytovatele. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.

 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, má právo zaslat kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky poskytujícího na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 • Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky poskytujícím. Kupující může zrušit objednávku zprávou na e-mail poskytujícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně posyktujícího při uvedení ceny zboží na webové stránce, nebo v průběhu objednávání, není poskytující povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Poskytovatel informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu poskytovatele.

IV.
Zákaznický účet

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu a ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „zákaznický účet“). Kupující má možnost objednávat zboží rovněž bez registrace.

 • Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.

 • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 • Poskytovatel může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle jak dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 • Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.
Cena zboží, platební podmínky a dodání zboží

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2701504868/2010 vedený u Fio banka, a.s.;
  bezhotovostně platební kartou;
  bezhotovostně převodem na účet poskytujícího prostřednictvím platební brány PayPal.

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit poskytujícího náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 • V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 • V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytujícího.

 • Poskytující nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 • Podle zákona o evidenci tržeb je poskytující povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 • Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce;

 • Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky poskytujícím, přičemž zpravidla tyto náklady poskytující nepožaduje. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího (tzv. expresní dodání zboží), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 • Je-li poskytující podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 • Poskytující vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Poskytující vystaví daňový doklad kupujícímu po uhrazení ceny zboží. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvede v objednávce.

 • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 • Kupující bere na vědomí, že zboží na základě jedné objednávky může být poskytovatelem dodáno ve více zásilkách.

 • Poskytující dodá kupujícímu zboží zpravidla v rozsahu 16 – 30 pracovních dnů. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na dodací lhůty může dojít ke zdržení v dodání zboží, a to až na 90 pracovních dnů. V případě pokud poskytovatel nedodá kupujícímu zboží nejpozději do 90 pracovních dnů od objednání zboží, má kupující právo odstoupit od smlouvy, případně pořádat poskytujícího o znovuzaslání zboží.

VI.
Osoba spotřebitele, poučení o právu odstoupit od smlouvy

Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s poskytovatelem, který je podnikatelem. Kupující jako spotřebitel pak svá práva z uzavřené smlouvy či práva z vadného plnění uplatňuje vždy u poskytovatele.

Kupující pak má jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů:
ode dne převzetí zboží;
ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí;
ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.


Kupující pak nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytující před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli poskytujícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli poskytujícího,
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
v dalších případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný poskytovatelem. Odstoupení od smlouvy zašle kupující poskytovateli prostřednictvím e-mailové adresy info@pridejdokosiku.cz nebo na adresu provozovny poskytovatele uvedenou v těchto podmínkách. Poskytovatel potvrdí bezodkladně kupujícímu přijetí formuláře.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží poskytujícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující pak nese náklady spojené s navrácením zboží poskytujícího, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

V případě, že kupující od smlouvy odstoupí, vrátí poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Poskytovatel vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není poskytovatel povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží poskytovateli odeslal.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který poskytovatel nabízí, vrátí poskytovatel kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující je povinen vrátit poskytovateli zboží nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, rovněž v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je poskytující oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce či dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Poskytující pak bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího obdržel na základě smlouvy, a to stejným způsobem, popř. způsobem, který určí kupující.

Pakliže je společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi poskytujícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, kdy dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, pozbývá darovací smlouva platnosti a kupující je povinen vedle zboží vrátit poskytovateli i takový dárek.

VII.
Práva z vadného plnění

Poskytovatel odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména posklytující odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytující nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití poskytující uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě výskytu vady může kupující poskytovateli předložit reklamaci a požadovat:
výměnu za nové zboží,
opravu zboží,
přiměřenou slevu z kupní ceny,
odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
pokud má zboží podstatnou vadu,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
při větším počtu vad zboží.

Poskytovatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Poskytovatel je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytující s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Poskytovateli.

Poskytovatel písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u poskytovatele uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Volbu způsobu reklamace má kupující.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.
Doručování

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující doručuje poskytovateli korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.
Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.
Zpracování osobních údajů

Poskytovatel je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Poskytující zpracovává osobní údaje, které mu poskytl kupující nebo osobní údaje, které získal na základě plnění objednávky.

Poskytující zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi kupujícím a poskytujícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem poskytujícího na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a poskytujícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytujícího plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Poskytující uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytujícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů poskytující osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Eshop rychle) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.

Poskytující má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb a osoby či organizace zajišťující dodání zboží.

Za podmínek stanovených v GDPR má kupující
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e- mail poskytujícího.

Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Poskytující prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Poskytující přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Poskytující prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje kupující, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Poskytující je oprávněn podmínky zpracování osobních údajů změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň je zašle na e-mailovou adresu kupujícího, kterou mu kupující poskytl.

XI.
Závěrečná ustanovení

Veškerá ujednání mezi poskytujícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Poskytující není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám poskytujícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytujícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytujícího.

Poskytující nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webových stránek poskytujícího používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytujícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může poskytující měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

V Plzni dne 14.1. 2019